×Plavba balonem
------------------------

Zakuste pocit, kdy se v tichu, volnosti, svobodě dotýkáte nebe. Z výšky několika set metrů Vás ohromí krásný pohled na jedinečnost kraje, tak jak ho  neznáte. Vítr Vás v naprosté tichosti ponese vstříc dobrodružství pryč od každodenních trablů a Vy se budete moci nechat unášet novým pocitem nezávislosti. Nechte se nově okouzlit známými místy a uchvátit novými kouty naší krásné země.

 Jak probíhá plavba balonem

(balon nelétá, balon pluje ve „vzdušné mase“)

Po potvrzení vhodných meteorologických podmínek se sejdete s pilotem na předem dohodnutém místě. V počasí bez deště, bouřek v okolí, termického a turbulentního proudění, bez silného větru se účastníte dle pokynů pilota sestavení a nafouknutí balonu. Tato operace trvá asi 20 minut. Poté nastoupíte do koše balonu a vznesete se přibližně na hodinu do vzduchu.

První asi polovinu plavby se budete pohybovat přibližně ve výšce mezi 300-500 metry nad terénem a druhou kolem 150 metrů nad terénem. Výšku plavby si můžete s pilotem domluvit dle Vašeho přání, momentálních povětrnostních podmínek a pozice balonu v terénu, samozřejmě v souladu s platnými nařízeními.

Balon se nedá stranově nijak řídit, může pouze využívat vzdušné proudy, které mohou být v různých výškách různé. Proto také není nikdy předem přesně jisté, kde přistanete. Může se stát, že se budete celou dobu plavby pohybovat kolem místa startu, anebo přistanete 30km od něj.

Po přistání zabalí pilot s Vaší případnou pomocí balon (cca 30 min., jestliže je doprovodné vozidlo v době přistání již na místě) a naloží ho do přívěsu za doprovodným vozidlem, které následuje balon po zemi.

Je-li to Vaše první plavba balonem, proběhne poté Váš křest a pak už jen nastoupíte do doprovodného vozidla a my Vás dopravíme zpět na místo startu.

Praktické informace a doporučení

Kdy, jak

Povětšinou se létá od jara do podzimu a to v době cca 1 hodinu po východu slunce, případně 2 hodiny před západem slunce. Lety se dají domluvit i v zimním období, kdy lze často létat i v jiných částech dne.
Startujeme převážně z klatovského letiště, je-li balon obsazen plně Vaší privátní skupinou, jsme schopni nabídnout start i z jiného místa – balón potřebuje ke startu plochu bez překážek, velikosti zhruba poloviny fotbalového hřiště a k tomu písemné potvrzení majitele pozemku.

Počet pasažérů v koši je v kompetenci pilota balónu, který rozhoduje dle váhy pasažérů a momentálně panujících meteorologických podmínek.

Oblečení

Pohodlné, tmavé barvy, pevná sportovní obuv, teplota během letu je přibližné shodná s aktuální teplotou na zemi. Oblečte se tedy dle aktuálních podmínek.

Zdravotní stav

Příznivý zdravotní stav. Plavby se nemohou účastnit osoby pod vlivem jakýchkoliv omamných látek a narkotik. Účastník plavby musí být schopen přelézt hranu koše a neměl by mít zásadní omezení pohybového aparátu – při plavbě se v koši stojí a při přistání je třeba se držet.

Cena:

1 osoba/6000 CZK

při koupi 3 a více letenek najednou pak os/5000 CZK.

Vyhlídkový Fotolet Cessnou

Z výšky několika set metrů zažijte pohled na kraj pod Vámi tak, jak ho neznáte. Z ptačí perspektivy je svět nádherný a garantujeme Vám, že realita všedního dne snadno odletí do nenávratna. Nechte se uchvátit kouty pod Vámi, které ještě neznáte a naopak nahlédnout na místa, která jsou Vám důverně známá, z pohledu těch, co brázdí nebe.

Jak vyhlídkový fotolet probíhá

Po domluvě s pilotem se sejdete na klatovském letišti, musí vyhovovat meteorologické podmínky. Po krátké přípravě a vysvětlení průběhu letu, bezpečnostních opatření můžete vesele nasednout a vznést se vzhůru. Dle zakoupené délky letu a momentálních meteorologických podmínek lze za dodržení platných podmínek pro pohyb ve vzdušném prostoru pilota poprosit, aby jste zalétli nad místa, která máte rádi.

Pilot je Vám vždy rád k dispozici i ohledně dotazů na letoun, letiště a létání obecně.

Zdravotní stav

Letu se nesmí účastnit osoby pod vlivem omamných látek a narkotik. Nedoporučujeme let pro deti mladší  5 let, či v tomto případě jen krátký, zhruba 10 minut dlouhý let ).

Cena

Letu se mohou zúčastnit maximálně 3 osoby (+ pilot).

1 minuta/135 CZK


Přiložené galerie