×
Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Úvodem

 Pink Aviation Services GmbH&CoKG zaručuje bezpečnost a ochranu osobních dat, která budou poskytnuta v rámci využití služeb této společnosti. Vypracovali jsme zásady ochrany osobních údajů k plnému porozumění toho, jak budou Vámi poskytnutá data zpracovávána a chráněna. Jakékoliv změny provedené v tomto ustanovení budou volně přístupné na našich webových stránkách. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny fyzické i právní osoby, které jsou s Pink Aviation Services GmbH&CoKG i dceřinnými společnostmi této firmy v obchodním vztahu (zásady se vztahují na zákazníky, poskytovatele všech služeb, zaměstnance, pracovníky na volné noze, uchazeče o zaměstnání, dodavatele). 

Kdo je zodpovědný za zpracování Vašich osobních údajů? 

Provozovatel Pink Aviation Services GmbH&CoKG je zodpovědný za převzatá či Vámi poskytnutá osobní data. Firmy Pink Aviation s.r.o.spol. a International Pink Parachute Club jsou oprávněny k zpracování Vašich osobních dat v závazku s Pink Aviation Services GmbH&CoKG. 

Kde budou Vaše data uložena? 

Zaevidovaná data budou uchována v rámci evropského hospodářského prostoru (EWR). 

Jaký druh Vašich osobních dat bude uchován? 

Uchováváme Vaše osobní data, která nám poskytnete například při registraci ke smlouvě o dopravě a jejím podpisu, objednávce tandemových poukazů přes naše webové stránky nebo online aktualizaci Vašich dat. Jedná se o kontaktní data, data narození a platební informace. Dodatečně uchováváme i data poskytnutá třetími stranami jako údaje kreditních a debetních karet či změny adres pobytu. 

Jak a proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

 Vaše osobní data využíváme k následujícím účelům: - vystavení a správa Vašich osobních kont - zpracování Vašich pohledávek při online objednávkách - zasílání e-mailů typu newsletter za účelem informování - zodpovězení Vašich dotazů a oznámení o změně poskytovaných služeb nebo o nových službách - zasílání prospektů a jiných firemních tiskovin (např. Pink News) - správa Vašich osobních zákaznických kont při platbě bankovní kartou - zaúčtování Vámi konzumovaných služeb - předání zákonem požadovaných dat dalším institucím (ÚCL, Österreichischer Aeroclub). Vaše osobní data budou uchována po takovou dobu, po kterou budou využívána k výše uvedeným účelům po celou dobu našich služeb nebo po dobu danou zákonem. Poté budou tato data odstraněna. 

Jaká práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 Máte právo si kdykoli vyžádat zprávu o zpracování Vašich osobních dat (bezplatně jednou ročně). Budou-li Vaše data chybná, nekompletní nebo nerelevantní, budou na Vaši žádost změněna nebo smazána. Nebudou smazána data, týkající se osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů k informačním a reklamním účelům můžete kdykoli bezplatně odvolat. V takovém případě se obraťte s žádostí na office@pink.at. 

Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům?

 Vaše data nebudou předávána ani prodávána za reklamními účely třetím stranám. Předání Vašich osobních dat třetím stranám bude provedeno pouze za účelem poskytování služeb. Jedná se zde např. o poskytnutí dat kameramanovi k zaslání video záznamu Vašeho tandemového seskoku, poskytnutí dat reklamní agentuře k zaslání našeho newsletteru nebo poskytnutí Vašich osobních dat k doplnění dat ohledně služeb inkasa, potvrzení platnosti platební karty a dalším bankovním transakcím.

 Jak jsou Vaše osobní údaje chráněny?

 Jsou zavedena taková organizační a technická opatření, aby bylo zamezeno neautorizovanému přístupu, zneužití a nebo manipulaci s Vašimi osobními údaji. Bezpečnostní rámec našich poskytovaných služeb je v souladu s nejnovějším vývojem v oblasti ochrany dat. Abychom zajistili maximalní možnou bezpečnost při platbě bankovní kartou, budou Vaše platební data zašifrována. Znamená to tedy, že je zadána informace o bezpečném spojení a Vaše data nejsou dostupná externím stranám. Spolupracujeme se spolehlivým zprostředkovatelem plateb a Vaše platební údaje jsou zpracovávány dle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI DSS, který byl vyvinut ve spolupráci s poskytovateli služeb Visa, MasterCard, Diners, American Express a JCB. Vaše platby u nás probíhají tedy za velmi vysokého bezpečnostního standardu. Při platbě platební kartou si vyhrazujeme právo ověření totožnosti. Odkazy Internetové stránky www.pink.at, www.pinkskyvan.com, www.pinkskyvan.cz a www.fallschirmspringen.at obsahují mimo jiné i odkazy na jiné internetové stránky, jejichž povahu nemůžeme ovlivnit. Neručíme za obsah či ochranu dat týkajících se využití externích internetových stránek. 

Kdo nese zodpovědnost za ochranu osobních údajů?

 Pink Aviation Services GmbH&CoKG Endresstraße 79/4 1230 Wien Österreich